ใบเสนอราคาซื้อรถใหม่

ใบเสนอราคาซื้อรถใหม่

ToOF-005-LK 13 แคมเปญ Prospect ,Yaris

* รุ่นรถที่เข้ารับบริการ

* ชื่อ

นามสกุล

* เบอร์ติดต่อ

รหัสส่วนลด & กิจกรรม

คำขอเพิ่มเติม (โปรดระบุ)

ข้าพเจ้ายินยอมให้ บริษัทโตโยต้ากรุงไทย จำกัด และบริษัทในเครือ K-CAR GROUP จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลข้างต้นรวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การวิจัยตลาดและการติดต่อเพื่อการขาย การรับประกันรถยนต์ การบริการหลังการขาย การศึกษาวิจัยในการพัฒนาและการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัท ซึ่ง บริษัทโตโยต้ากรุงไทย จำกัด อาจจะเปิดเผยข้อมูลนี้ให้กับ บริษัทในเครือ K-CAR GROUP ข้อมูลนี้อาจมีการถ่ายโอน จัดเก็บและประมวลผลโดยเจ้าหน้าที่ในบริษัทตัวแทน หรือ บริษัทคู่สัญญาของ K-CAR GROUP เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และรับทราบนโยบายความเป็นส่วนตัว อ่านเพิ่มเติมCAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Promotions แคมเปญรถใหม่